Тільки тиждень назад МОН України представляє нам Державний стандарт базової середньої освіти, який запрацює з 2022 року, а наступного року мають тільки розпочати його пілотування, як вчителі НВК 157 вже зараз працюють у режимі змін та адаптацій до викликів сучасного світу.
Метою базової середньої освіти є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти(або здобуття професії), виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього середовища, національних та культурних цінностей українського народу.

Реалізація мети ґрунтується на таких орієнтирах:

  • повага до особистості учня та визнання пріоритету його інтересів, досвіду, власного вибору, прагнень, ставлень у визначенні мети та організації освітнього процесу, підтримка пізнавального інтересу та наполегливості;
  • забезпечення рівного доступу кожного учня до освіти;
  • дотримання принципів академічної доброчесності.

Саме тому на уроках іноземної мови, для розвитку вищезгаданих орієнтирів, запроваджуються методи роботи з урахуванням інтересів учня, можливості розвитку його критичного мислення та впевненості у собі.